Stroossen, Déifbau an Infrastrukturen

De Stroossen- an Déifbau gehéieren zu den Haaptservicer vun der Entreprise. Egal wéi eng Aarbecht an deem Beräich, mir bréngen den néidege Saach- a Fachverstand mat fir all Projet unzegoen.

Dat selwecht gëllt bei der Realiséierung vun Alentouren a Bësch-Weeër, Placéiere vu Bordüren asw. 

 

"Weil die Verantwortlichen meine Fähigkeiten erkennen, anerkennen und mir Selbständigkeit überlassen. Viele verschiedene Maschinen mit verschiedenen Möglichkeiten = flexibel und schnell".

Hahn Georg

Prochaine projet